Tumblr Mouse Cursors
amore mioo
"Mogla sam. Nikada nećemo do kraja razumijeti značenje te fraze. Jer u svakom trenutku našeg života postoje stvari koje su se mogle dogoditi, a nisu. Postoje magični trenuci koji prolaze nezamijećeni i odjednom- ruka sudbine mijenja čitav naš svijet."

(Source: odnakitajenosilajedinooci, via smijehom-strah-pokrijem-uvijeek)

theme credit
classy-lovely